Warunki korzystania

Poprzez odwiedzanie i korzystanie z serwisu internetowego www.pcard.pl („Serwis”), a także korzystanie z zawartych tam informacji użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki dotyczące korzystania:

  1. Dostępność Serwisu – Interparking Produkty i Usługi Sp. z o.o. („IPU”) dokłada wszelkich starań, by zapewnić całodobową dostępność Serwisu. Niemniej jednak istnieje możliwość, że ze względu na prace konserwacyjne lub serwisowe w Serwisie lub inne zdarzenia lub zakłócenia, na które IPU nie ma wpływu, dostęp do Serwisu, , może być zakłócony.
  2. Prawa własności intelektualnej – O ile nie ustalono inaczej, wszystkie elementy (takie jak obrazy, teksty, logo, bazy danych itp.) znajdujące się w Serwisie („Zawartość Serwisu”) są chronione prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej należącym do IPU lub stron trzecich. Prawa te pozostaną własnością IPU lub właściwych stron trzecich.

    Wszelkie znaki handlowe, nazwy handlowe, nazwy domen, logo lub inne znaki wyróżniające wykorzystane w Serwisie w celu identyfikacji Serwisu, IPU lub stron trzecich są wyłączną własnością IPU i/lub stron trzecich i zabrania się korzystania z nich w jakikolwiek sposób.

  3. Korzystanie z informacji dostępnych w Serwisie – Użytkownikowi przyznaje się jedynie prawo do korzystania z Serwisu w celach informacyjnych i w celach korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Ponadto bezwzględnie zabrania się odtwarzania, dostosowywania, zmieniania czy rozpowszechniania w jakikolwiek sposób obrazów, filmów, tekstów czy innych elementów stanowiących Zawartość Serwisu bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia IPU.
  4. Dane osobowe – IPU gromadzi określone dane osobowe za pośrednictwem Serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbierania, używania i ochrony danych osobowych użytkownika, należy zapoznać się z Informacjami o plikach cookie oraz Informacjami o polityce prywatności.
  5. Odnośniki do innych stron – na stronach swojego Serwisu IPU umieszcza odnośniki do źródeł zewnętrznych lub innych serwisów, zwłaszcza do serwisów Grupy Interparking. Umieszczenie odnośników do serwisów strony trzeciej nie oznacza, iż zawartość takich stron została zweryfikowana lub zatwierdzona. IPU nie sprawuje kontroli nad tymi serwisami i nie odpowiada za ich zawartość, informacje, obrazy, filmy czy inne materiały dostępne na tych stronach lub ze źródeł zewnętrznych, a także za udowodnioną lub domniemaną stratę lub szkodę, która może wyniknąć z przeglądania takich stron lub korzystania z ich zawartości lub zawartości źródeł zewnętrznych.
  6. Bezpieczeństwo Serwisu – Zabrania się użytkownikom w jakikolwiek sposób stwarzać lub usiłować stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa lub integralności Serwisu i/lub Zawartości Serwisu.
  7. Obowiązujące prawo i właściwe sądy – Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z stosowania niniejszych warunków lub korzystania z Serwisu podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla miejsca, w którym znajduje się siedzibaIPU (to postanowienie nie dotyczy konsumentów).